trénink mládeže – pokročilí, Petr Velička

Kroužek pro kluky a holky ze ZŠ a SŠ, kroužek ve spolupráci DDM a TJ, tréninky probíhají pod odborným dohledem vynikajících hráčů a trenérů 2. třídy, účastníci kroužku se účastní četných turnajů po celé ČR.Kroužek probíhá v budově DDM, učebna keramiky