Trénink mládeže – Petr Velička (Skype)

Kroužek pro kluky a holky ze ZŠ a SŠ. Kroužek ve spolupráci DDM a TJ. Tréninky probíhají pod odborným dohledem vynikajících hráčů a trenérů 2. třídy po Skype. Účastníci kroužku se účastní četných turnajů po celé ČR.